Wat te doen bij overlijden

Op het moment dat u te maken krijgt met een overlijden, komt er veel op u af. Er moet in een vrij korte tijd veel geregeld worden. Het is dan ook fijn als u weet wat er gedaan moet worden. Wij hebben hiervoor een checklist samengesteld wat u kunt doen na een overlijden.

Wat kan ik alvast doen na een overlijden?

  1. Ten eerste schakel direct een (huis) arts in om de verklaring van overlijden op te stellen.
  2. U kunt nagaan of er eventuele uitvaartverzekeringen aanwezig zijn.
  3. Ook kunt u alvast bekijken of er een wilsbeschikking of testament is.
  4. Zorg ervoor dat het paspoort of de ID kaart van de overledene aanwezig is.
  5. Indien mogelijk kunt u alvast kleding klaarleggen voor onze verzorgers.
  6. U kunt de uitvaart regelen met één van onze uitvaartverzorgersbel 24/7: 085-1300785.

De uitvaart bespreken na overlijden

Na overlijden komen wij direct bij u thuis om de uitvaart te regelen. Samen met één van onze uitvaartverzorgers worden uw uitvaartwensen besproken. Hierin kunt u aangeven hoe u het laatste afscheid voor ogen heeft. Zo krijgt u alle tijd en ruimte om uw wensen kenbaar te maken. Daarbij kijken wij samen naar de mogelijkheden en de kosten voor de uitvaart. Uw uitvaartwensen staan bij Mavendo Uitvaartzorg altijd centraal.

Opzeggen van instanties

Zodra u te maken krijgt met een overlijden kunt u al diverse instanties inlichten. Zo kunt u direct bij uw bank aangeven dat uw dierbare is overleden. Het kan wenselijk zijn, indien er bijvoorbeeld rekeningen worden afgeschreven of er schulden doorlopen. Overleg altijd met uw bank wat u het beste kunt doen in dit geval. Ook kunt u alvast sociale media accounts opzeggen. Hiervoor zijn diverse websites in het leven geroepen om dit automatisch en zo snel mogelijk te kunnen doen.

Call Now Button