Checklist uitvaart regelen

In deze moeilijke periode is het lastig om alles op een rijtje te zetten. Hiervoor hebben wij voor u de checklist uitvaart regelen samengesteld. Zo ziet u direct en eenvoudig welke stappen u alvast kunt ondernemen na een overlijden.

Arts inschakelen

Allereerst dient u direct een (huis) arts in te schakelen. De (huis) arts stelt hier direct een verklaring van overlijden op. Deze dokterspapieren zijn voor ons uiteindelijk nodig om een aangifte van overlijden in te dienen bij de gemeente. Uiteindelijk ontvangt u hiermee van ons een akte van overlijden.

Eventuele uitvaartverzekering(en) opzoeken

U kunt ook alvast bekijken of er uitvaartverzekering(en) aanwezig zijn. Het kost vaak veel tijd om de oude uitvaartpolissen te vinden. Wanneer u de uitvaartpolissen heeft gevonden, kunt u deze (in overleg) aan onze uitvaartverzorgers overhandigen. Zij zorgen ervoor dat de verzekering zal uitkeren, of indien u dit wenst liever zelf te doen. Uiteraard zijn beide mogelijkheden van toepassing, u beslist in alle vrijheid.

Wilsbeschikking of testament

Indien uw dierbare een wilsbeschikking of testament heeft, kunt u deze alvast klaarleggen voor onze uitvaartverzorgers. Een wilsbeschikking is een document waarin de wensen voor de uitvaart zijn vastgelegd. Uw dierbare heeft hierin vastgelegd hoe hij of zij het laatste afscheid voor ogen had. Onze uitvaartverzorgers weten direct hoe het laatste afscheid moet worden vormgegeven.

Kleding, paspoort of ID

Wanneer u een melding van overlijden aan ons doorgeeft, kunt u ook alvast de kleding klaarleggen. Het klaarleggen van de kleding zorgt ervoor dat onze verzorgers direct de overbrenging kunnen regelen. Ook kunt u alvast het paspoort of ID klaarleggen. Wij zorgen voor een kopie van het ID of paspoort, dat nodig is om de uitvaart te regelen en andere wettelijke formaliteiten te verzorgen.

Call Now Button